Biuro rachunkoweOfertaGaleriaKontakt
Oferta
     Rozliczenia ZUS - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych, naliczanie wynagrodzeń zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich, wychowawczych, naliczanie kapitału początkowego, obsługa płatników jako osób prawnych i indywidualnie prowadzących działalność gospodarczą, prowadzenie akt osobowych pracowników. Rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych. 
  

     Doradztwo podatkowe, usługi księgowe - doradzanie i pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej poprzez kontakt w imieniu podatnika z urzędem skarbowym, statystycznym i ZUS. Pomagamy przy założeniu KRS osób prawnych, spółek i stowarzyszeń.
      Doradzamy w wyborze formy opodatkowania według indywidualnych potrzeb klienta. Pomagamy w interpretacji przepisów podatkowych. Zastępujemy klientów w kontaktach z urzędem skarbowym i ZUS podczas kontroli postępowania podatkowego i czynności sprawdzających. Reprezentujemy podatnika w sprawach przed sądami administracyjnymi. Pomagamy w tworzeniu biznes planów oraz przy sporządzeniu wniosków o środki pieniężne z banków i funduszów unijnych.
 
     Prowadzenie ksiąg handlowych- sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat oraz informacji dodatkowych. Sporządzanie wniosków do sądu gospodarczego dotyczących założenia firmy zmian w KRS i rozliczeń. Rozliczenie podatków dochodowych  podatku od towarów i usług. (Wycena obrotów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładanie planu kont oraz modyfikacja w zależności od potrzeb indywidualnych zarządu. Sporządzanie raportów kasowych i wyciągów bankowych).
      Prowadzenie rejestru VAT.
 
 
     Prowadzenie księgowości uproszczonej- prowadzenie ksiągi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów na podstawie baz podatkowych.

     Dodatkowo oferujemy:
 
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia,
  • obsługujemy i rozliczamy umowy leasingowe.
 Obsługujemy firmy o różnej specyfikacji.
 
     Rozliczenia roczne podatkowe - sporządzanie zeznań rocznych dla klientów indywidualnych i firm. Sporządzamy rozliczena podatkowe zagraniczne.
 
Biuro rachunkoweOfertaGaleriaKontakt